Home Attualità J. F. Kennedy in visita a Bagnoli in una calda estate di cinquantatré anni fa